Vältä SaaS-hankintojen sudenkuopat

Pilvipalveluiden hankinta on näennäisesti yksinkertaista ja nopeaa, mutta jos ei ole tarkkana, niin voi kompastua monessakin kohtaa. Toisaalta, jos asiaan perehtyy suunnitelmallisesti, toimitusmuodon mahdollisuudet ovat valtavia. Laadimme 10 ohjenuoraa pilvipalveluiden hankintaan helpottamaan prosessia, jotta osaisit ottaa mahdolliset haasteet huomioon jo ennen hankintaa. Alla muutamia tärkeimpiä ajatuksia – tarkemmin pääset tutustumaan mm. näihin näkökulmiin lataamalla materiaalin.

SaaS-palveluita on tarjolla tänä päivänä pilvin pimein ja monet niistä ovat näennäisesti hyvin samankaltaisia. On totta, että monet liiketoiminnan hakemista ratkaisualueista ovat varsin tyypillisiä, mutta on erityisen tärkeää varmistaa, että tarjottu kokonaisuus aidosti vastaa juuri teidän yrityksenne tarpeita mahdollisimman hyvin. Pilvipalveluiden ytimeen kuuluu kuitenkin ratkaisun standardointi varsin pitkälle, joten yrityskohtainen räätälöitävyys ei aina ole niin mahdollista kuin perinteisemmissä IT-projekteissa. Tätä varten on myös tärkeä ymmärtää mitä hyötyjä ratkaisusta haetaan, ja mitkä ovat kriittisiä menestystekijöitä, jotta hankkeen onnistumista voidaan seurata.

SaaS:in ajatuksena on pitkälti se, että ratkaisu hankitaan ”jostain” eikä hankkijan tarvitsisi sitä sen enempää miettiä. Jotta saisit parhaan mahdollisen hyödyn irti, niin on kuitenkin tärkeä ymmärtää mitkä ovat eri osapuolien vastuut ja odotusarvot jo ennen hankintaa. Näin vältytään monilta epäselvyyksiltä matkan varrella. Kysymykset mm. datan sijainnista, sen käsittelystä ja tietoturvasta ovat keskeisiä selvittää aikaisessa vaiheessa, sillä ne avaavat potentiaalisia uhkia ja jopa lakivelvoitteita yritykselle siitäkin huolimatta, että itse palvelua tarjoaa joku ulkopuolinen.

Vaikka lähtökohtaisesti tavoitteena on onnistunut toteutus ja se, että hankittua ratkaisua käytetään pitkään, on myös tärkeä miettiä sitä, miten palveluista siirrytään tarvittaessa pois, joko takaisin on-premise-tyyppiseen ratkaisuun tai toiseen pilvipalveluun. On tärkeä selvittää, millainen irtautumispolku on, millaiset irtisanomispykälät sopimuksissa on ja miten esim. tiedonsiirto järjestelmien välillä onnistuu. Jos nämä asiat eivät ole palveluntarjoajalla kunnossa, on se selkeä varoitusmerkki ja saattaa johtaa suuriin kustannuksiin ja liiketoiminnan jatkuvuuden vaarantumiseen irtautumistilanteessa.

Parhaimmillaan SaaS-palvelut mahdollistavat organisaatioille ketterän, liiketoimintalähtöisen hankintamallin ja auttaa viemään yrityksesi uudelle tasolle. Pahimmillaan, tapahtuu juuri päinvastoin. Ole siis tarkkana ja tutustu 10 ohjenuoraamme jo etukäteen. Tarvittaessa Kasvuntekijä-kumppanimme kertovat mielellään lisää ja auttavat teitä onnistuneen SaaS-projektin läpiviennissä.

 

10-ohjenuoraa-banneri