IoT –alusta on syytä valita huolella

Teollisen internetin järjestelmän luomisessa tulee ottaa huomioon monia asioita. Etteplanin Teollinen IoT -yksikön jäsen ja teollisen internetin asiantuntija Anssi Rantamäki kirjoittaa Espotelin blogissa IoT-alustan huolellisen valinnan tärkeydestä.

IoTn rakennusalusta

Rantamäki käsittelee pääasiassa teollisen internetin kokonaisvaltaisia ohjelmistoalustoja. Teollisen internetin alustat koostuvat laitteesta, eli tiedon lähteestä, tiedonsiirtojärjestelmästä, tiedon hallinnasta, tallennuksesta integroinnista ja analysoinnista sekä tiedon esityksestä ja käytöstä. Kokonaisvaltaiset ohjelmistoalustat toimivat lähinnä kahden viimeisen parissa.

Rantamäen kirjoittaa markkinoilla olevien kokonaisvaltaisten ohjelmistoalustojen tarjoavan yleensä kaikki palvelut ja työkalut sovellusten rakentamiseen. Hintatasoltaan ne ovat samankaltaisia. Hän toteaa, että ohjelmistoalustaa valittaessa joudutaan mahdollisiin kompromisseihin, jolloin tärkeää on valita oman sovellusalueen tärkein painopiste sekä tarkistaa se, että alusta tarjoaa työkalut nopeaan kokeiluun. Toimittajan vakaus on myös Rantamäen mukaan tärkeää ottaa huomioon, minkä vuoksi isot laitetoimittajat saattavat olla luotettavampia myös tulevaisuudessa.

Rantamäen mukaan teollisen internetin kannalta tärkeimpiä palvelumalleja ovat Paas eli Platform as a Service, jossa käyttöjärjestelmät ja sovellukset tulevat valmiina sekä SaaS eli Software as a Service, jossa käytössä ovat kaikki valmiit sovellukset. Näissä malleissa hinnoitteluperusteet poikkeavat toisistaan.

Teollisen internetin palveluihin tarvitaan Rantamäen mukaan kolmenlaista tallennustilaa. Välimuistia käytetään muun muassa sensoridatan tallentamiseen, tietokantaa sovellusten käyttöön sekä arkistoa pitkäaikaisen datan tallennukseen. Tallennustilan optimointi käytön mukaan on tärkeää, sillä se vaikuttaa kustannuksiin.

Kokonaisvaltaiset ohjelmistoalustat eivät Rantamäen mukaan poikkea suurestikaan toisistaan, kyseessä on lähinnä painotuserot. Tärkeimmät alustan valintaan vaikuttavat tekijät hänen mukaansa ovat nopea prototyypitys, työkalut, pysyvyys, alustariippuvuus sekä hosting-mallit.

 

Tutustu Anssi Rantamäen blogikirjoitukseen.