”As a Service” liiketoiminnan mahdollistajana ja palveluntuottajien kirittäjänä – uskalla kokeilla, mutta myös vaatia

Teknologian tehtävä on tuottaa arvoa liiketoiminnalle, ei olla hidasteena uusien mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Siitä olemme varmasti kaikki samaa mieltä. Pilvipalvelupohjaiset palveluratkaisut (”as a Service”) ovat mullistaneet IT-markkinaa jo jonkun aikaa, mutta vasta nyt todella näemme sen vaikutukset jokapäiväisessä toiminnassa. Uudemmat yritykset, ilman menneisyyden IT:n painolastia, ovat monin paikoin ajaneet perinteisten organisaatioiden ohi ketteriä palvelupohjaisia IT-ratkaisuita hyödyntäen ja niitä luoden.

 

As a service

 

Palveluna hankittavien ohjelmistoratkaisuiden mahdollisuudet eivät rajoitu kustannussäästöjen hakemiseen infrapuolelta, vaan ”as a Service” -ajattelu avaa liiketoimintalähtöisempiä ajatusmalleja ja sitä kautta myös toimii mahdollisesti kasvun moottorina.  Jos aikaisemmin IT oli vahvasti teknologiahankinnoissa mukana, tänä päivänä yhä useammin ostajana toimii liiketoimintajohto.  Muutos on erittäin merkittävä ja vaatii uudenlaisia keskustelukumppaneita ja -tapoja myös palveluntuottajilta. Asiakkaat odottavat saavansa palvelun helposti, nopeasti ja ennalta-arvattavin kustannuksin ilman suuria käyttöönottoprojekteja, mahdollisesti täysin jopa IT-osaston tietämättä. Tämä tuo omat haasteensa yritysten tietohallinnolle, mutta se on jo oman blogikirjoituksensa arvoinen aihealue.

”As a Service” -tyyppinen lähestymistapa teknologiahankintoihin tuo joustavuutta liiketoimintaan, joten sen mahdollisuuksia ei kannata aliarvioida. Accenturen ja HfS:n viime vuonna tekemän tutkimuksen mukaan yli puolet yritysjohtajista pitää palvelulähtöistä hankintaa kriittisenä aiheena – asia on siis erittäin ajankohtainen. Monet meistä käyttävät pilvipohjaisesti jo mm. Microsoftin Office365:tä ja Salesforce CRM-järjestelmää joka päivä, joten ”as a Service” -tyyppinen teknologian hyödyntäminen ei ole missään nimessä vieras ajatus.

Toisaalta, vain 30 % suurien yritysten johtajista näkee yrityksen ydinjärjestelmien siirtymisen pilvipohjaisiin palveluihin seuraavaan viiden vuoden aikana todennäköisenä. Mietintä on paikallaan, mutta uskallus ja etujen hyödyntäminen ennen muita voi luoda kilpailuetuja markkinassa, varsinkin kun pilvi antaa mahdollisuuden nopeaan kokeiluun ilman suuria alkuinvestointeja.

Palveluntuottajille uudenlainen ajattelumalli luo ennennäkemättömiä vaatimuksia, sillä asiakkaat odottavat saavansa entistä kokonaisvaltaisempaa palvelua. Ratkaisun tulee olla eheä, skaalautuva, toimintavarma, helposti käyttöönotettavissa, tietoturvallinen sekä tietysti käyttäjäystävällinen. Hinnoittelumallin pitää yhä enenevässä määrin olla käyttöön perustuva ja joustaa asiakkaan tarpeen mukaan. Tämä muutos voi joskus olla perinteisemmille toimijoille haasteellista ja monet ovatkin yrittäneet vain ”viilata” nykymalleja hieman automaatiota lisäämällä ja vaihtamalla vanhan palvelun nimen pilvimaailmaan sopivammaksi. Näinhän asia ei tietenkään mene, vaan menestyksekkäät palveluntarjoajat miettivät aidosti, miten tuottaa asiakkaalle lisäarvoa uusien tuotantomallien ja konseptien kautta.

Hyvän kumppanin avulla päästään nopeasti testaamaan onko ratkaisusta aidosti yritykselle arvoa, vai olisiko joku toinen ratkaisu ehkä sopivampi omaan tarpeeseen. Kasvuntekijät ovat joukko ohjelmistoalan huippuammattilaisia. Tänä keväänä keskeinen teemamme on uusien, entistä asiakaslähtöisempien palvelukonseptien tuominen markkinaan vankkaa suomalaista teknologiaosaamista hyödyntäen. Tavoitteenamme on tuoda uudentyyppisiä ratkaisumahdollisuuksia markkinoille, jotka vastaavat ”as a Service” -maailman vaatimuksiin. Tutustu tarkemmin Kasvuntekijöihin linkkien takaa ja seuraa sivustoamme, jotta pysyt mukana, kuinka tarinamme kehittyy.

 

10-ohjenuoraa-banneri